Prof. Lenos Trigeorgiksesta seuran kunniajäsen – Professor Lenos Trigeorgis elected honorary member of the society

Professori Lenos Trigeorgis on valittu Suomen Reaalioptioyhdistys ry:n kunniajäseneksi. Kunniajäsenyyden perusteena mainitaan hänen kontribuutionsa reaalioptioiden tutkimuksessa ja reaalioptiotutkimusta tekevän tutkijakunnan hyväksi. Professori Trigeorgis on ollut vuosittain järjestetyn kansainvälisen reaalioptiokongressin taustavoima jo 15 vuoden ajan.

Professor Lenos Trigeorgis has been elected honorary member of the Finnish Real Option Society. The honorary membership was awarded ”because of his contributions to the research on real option and to the community of real option researchers”. Professor Trigeorgis has been the driving force behind the Annual International Conference on Real Options already for 15 years.

Diploma Trigeorgis

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.