XVI Annual International Conference on Real Options – Lontoossa

16th Annual International Conference on Real Options järjestettiin tänä vuonna Lontoossa 27-30 kesäkuuta. Osallistujamäärä oli noin 60 henkilöä.

Kuvassa kirjoittaja trinomiaalipuun edessä LSB:n kampusalueella.

Sisällöllisesti konferenssi papereineen oli melko samankaltainen aiempien vuosien kanssa, joskin tällä kertaa useat esityksistä olivat aiempaa havainnollisempia ja hieman hiotumman oloisia. Hieman hämmentävää oli se, että manageriaalisella puolella esitettiin kenties paremmin akateemiselle puolelle soveltuvia papereita. Syynä tähän oli todennäköisesti se, että varsinaisia manageriaalisia esityksiä olisi ollut muuten liian vähän.

Kuva akateemisesta esityksestä kongressista

Seuraavat teemat nousivat aiempaa enemmän esille sekä manageriaalisissa että akateemisissa esityksissä kuten myös key note puheissa ja yleisessä keskustelussa:

  • Epävarmojen hankkeiden arvottaminen ON hankalaa: jos ennakkoarviot osuisivat edes +/- 25%  haarukkaan arvioidusta oletusarvosta, oltaisiin usein jo saavutettu hyvä tulos. Tämä pitäisi myös muistaa käytännön arvottamisen yhteydessä pohdittaessa miten tarkasti päätöksenteossa käytettävää mallia ja sen olettamia tulisi kehittää.
  • Arvottamiseen liittyy hyvin usein subjektiivisia näkemyksiä, ja tällöin myös riskiaversiivisuus liittyy asiaan. Eri yksilöt ja instituutiot arvottavat saman hankkeen ja sen optiot mahdollisesti hyvinkin toisistaan poikkeavasti omista rationaalisista lähtökohdistaan. Kaikki tieto ei myöskään ole saatavissa markkinoilla.
  • Oikean stokastisen prosessin löytäminen tai parametrisointi pitemmällä aikavälillä on usein melkoista arpapeliä. Joka tapauksessa pitemmän aikavälin arvioissa, myös markkinahintaisilla hyödykkeillä, oletettu pitemmän aikavälin hintatason olettama dominoi muita lyhyemmän aikavälin satunnaisvaihteluita. Pitemmän aikavälin yli epävarmoja hankkeita arvioitaessa monipuolisemmat mallit erilaisine hintashokkeineen ym. eivät välttämättä tuota juurikaan parempaa arviota kuin melko yksinkertaiset mallit.
  • Numeeristen menetelmien käyttö on edelleen yleistymässä, ja niiden avulla pystytään ratkaisemaan yhä useampia käytännön ongelmia. Erityisenä hyötynä on useissa tapauksissa myös mahdollisuus visualisoida tulokset, jolloin ratkaisut tulevat helpommin ymmärrettäviksi päätöksentekijöille.

Kuvassa kirjoittaja kollegojen Ozorio, Brandao ja Baldi kanssa

Kokonaisuutena konferenssi oli erittäin onnistunut, joskaan yhtään varsinaista uutta tai radikaalia avausta arvottamisen suhteen ei noussut esille. Sinänsä London Business School tarjosi erinomaiset puitteet tapahtumalle, ja olympialaisten isäntäkaupunkina myös Lontoossa palvelu ja monet asiat toimivat aiempaa jouhevammin.

Kuvassa kongressin osallistujia

Seuraavan kerran konferenssi järjestetään Tokiossa 24.7.-27.7.2013, jolloin isäntänä toimii Tokion yliopisto.

Tero Haahtela

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.